top of page

Tjänster

Trädgårdsskötsel

 

Gräsklippning

Gräsrenovering

Plantering annueller, perenner, buskar, träd

Skötsel annueller, perenner, buskar ,träd

Bevattning (vi har bevattningsbilar)

Häckklippning

Trädbeskärning

Vårstädning 

Lövupptagning/blåsning

Ogräsrensning

Slyröjning

Sladdning grusytor

Trimning

Anläggning

 

Anläggning gräsmattor (rullgräs eller sådd)

Anläggning planteringsytor

Reparation stenläggningar

Montage lekutrustning

Montage parkutrustning

Stängsel & staket montage & reparation

Service av park och lekutrustning.

 

Reparationer & utbyte delar

Målning

Reparaion och underhåll av stängsel, staket och plank

Mindre snickerier

Snöröjning

 

Skottning

Sandning

Specialstäd och sanering utomhus.

 

Spolbil/Högtrycksspolning

Slipning rostfritt

Övrigt

 

Montering möbler 

Upphängning tavlor, gardiner, hyllor mm

Lampbyte

Förrådsrensning

Vindsrensning

Kontakta oss om det du söker inte finns med i listan.

bottom of page