NIKAB Sthlm AB - Org.nr 556821-9595 | info@nikabsthlm.se

nikab-logo-115-48
“Vi löser ert problem, det omöjliga tar bara lite längre tid.”

Getingbekämpning

Getingfakta

-Det finns ca 50 svenska arter.

-Getingen är ett nyttodjur som fångar bl.a insektslarver som de matar sina egna larver med.

-Vuxna getingar lever av nektar och frukt.

-Getingboet byggs av tuggat trä blandat med saliv. Getingen kan även bygga bo i hålor i jorden.

-Ett getingbo kan innehålla från en till tusentals getingar.

-Till skillnad från biet kan getingen stickas flera gånger då gadden saknar hullingar.

-Ca 1 av 30 personer är allergiska mot getinggiftet.

Har du problem med getingar och getingbon? Ring oss så kommer vi och tittar och vidtar lämplig åtgärd för att avlägsna problemet.

Läs mer

Vi kontaktar dig!

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss till dig inom kort.

“Vi löser ert problem, det omöjliga tar bara lite längre tid.”