NIKAB Sthlm AB - Org.nr 556821-9595 | info@nikabsthlm.se

nikab-logo-115-48
“Vi löser ert problem, det omöjliga tar bara lite längre tid.”

Våra referenser

Mattssons Smide Ab

 

Under 2014 och 2015 utförde vi stängselarbeten på Lidingövallen och på häktet i Flemingsberg.

Hochtief Solutions Ag

index

 

Under hösten 2015 hade vi uppdraget att anlägga planteringsytor inkl. plantering av träd, buskar och perenner intill avvattningsmagasinet vid Klarastrandsleden.

Peab Anläggning Ab

 

2014-2015 Uppdrag vi utfört åt PEAB anläggning har bl.a varit:

– Beskärning ekar.

– Bekämpning björnloka.

– Demonterat och monterat panelstängsel Råsta strandväg i Solna.

PEAB Drift & Underhåll Ab

index

Under 2015 bistod vi med maskinförare till sopmaskin och vinterunderhåll.

Liselotte Lööf Ab

 

Under 2014/2015 har vi utfört följande tjänster åt Liselotte Lööf Ab i tunnelbanan:

– Spårstädning.

– Klottersanering.

– Vinterunderhåll perronger.

– Slipning av rostfria ytor i tunnelbanan.

– Tågvarning.

 

Infratek

Infratek

Under sommaren och hösten 2013 har vi på uppdrag av Infratek utfört slyröjning på arlandabanan och på de norra pendeltågsbenen.

Svevia

svevia

Under 2014/2015 Har vi bl.a utfört följande tjänster:

– Vinterunderhåll park- och gatutrappor på Östermalm och Kungsholmen.

– Vinterunderhåll av Klöverns fastigheter i Kista.

– Skötsel 29st förskolor i Solna. I skötseln ingick gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning och lövupptagning.

– Reparationer och nymontering av lek- och parkutrustning.

– Diverse skötseluppdrag såsom gräsklippning, ogräsrensning, plantering, slyröjning mm. på parkmark på Östermalm och Kungsholmen.

– Diverse renhållning på park- och gatumark.

 

Under vår/sommar 2013 planterade och utförde vi skötsel  av sommarblommor i urnor i Bromma, Hässelby, Vällingby, Kista, Tensta, Rinkeby och Hjulsta åt Svevia.

 

Green Landscaping Ab

Green logga

 

Under 2014 skötte vi blomsterprogrammet i innerstan.  Vi planterade sommar- och höstblommor och hade den löpande skötseln.

 

Under hösten 2012 har vi utfört en mängd uppdrag åt Green Landscaping bl.a:

-Underhåll av utemiljöer såsom byte av bänkar, omläggning markplattor, fasadtvätt mm

-Asfaltsreparationer.

-Renovering lekplatser.

-Stängselreparationer.

-Läggning av rullgräs.

JM Entreprenad

JM-logga

-Under hösten 2012 fick vi i uppdrag via maskinringen att montera erosionsskydd i en brant slänt vid nya trafikleden Hjulsta-Spånga.

 

Maskinringen Uppland

-Senvåren/sommaren 2012 fick vi via maskinringen uppdraget att vara med och lägga 5000 kvm rullgräs i den nya Kista gårds parken.

Uppsala Kommun

uppsala kommun

Åt Uppsala Kommun har vi utfört trädfällningar vintern 2012.

Trafikverket

trafikverket logga

Vi har från 2011 hand om löpande reparationer och underhåll av befintligt stängsel och grindar längs pendeltågslinjerna i Stockholms län. Vid behov utför vi nymonteringar av stängsel och grindar.

Vi utför även slyröjningar och trädfällningar vid akuta behov.

Kontraktet löper till och med juni 2014

 

 

 

Bravida

bravida

Februari-Mars 2011

Brandtätning av ventilation, vvs och el i berget på Muskö örlogsbas.

Stockholm Entreprenad

IMG-1648516922

Vintern 2010-2011

– Ombesörjde vi snöskottning och sandning av trappor på Norrmalm och Östermalm.
– Snöröjning och sandning av perrongerna på spårväg city.
– Bemanning av snötippkurer Blasieholmen, Norrmälarstrand och Frihamnen.
– Fågelutfodring på helger i Stockholm ström.

 2011

– Bemanning till både manuell sopning och maskinsopning av sand på gator och trottoarer på Norrmalm och Östermalm.
– Insamling grovsopor Norrmalm.
– Städning av Hötorget.

Vintern 2011-2012

Snöskottning och sandning av trappor Norrmalm och Östermalm.

– Snöskottning och sandning av perrongerna på spårväg city.

 

Brittiska Ambassaden

Brittiska Ambassaden

-Takskottning Ambassaden.

Stockholm Hamnentreprenad

Stockholm Hamnentreprenad

-Takskottning Viking Line terminalen.
– Ompackning marksten till nya Strömparterren.

Vi kontaktar dig!

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss till dig inom kort.

“Inga problem är omöjliga, de tar bara lite längre tid att lösa”